ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 1984:

Αγώνες είχαν

Αγώνας 1000 μέτρων:
(από τη στροφή στο Λιμνί έως το καφενείο του Μάνου στις Αργυράδες.

1. Κουλούρης Μενέλαος του Σπυρίδων (Μπόλος)

2. Κάντας …..(Μύτος από Λευκίμμη)

3. Νικομάνης Θεόδωρος (Ρούβελας)

 

Αγώνας 2500 μέτρων:
(από τη Καμάρα(?) έως το καφενείο του Μάνου στις Αργυράδες

1. Καββαδίας Αγγελος του Νικόδημου

2. Εκ Γερμανίας νεαρός από Αργυράδες

3. Πανδής Κωνσταντίνος (Παστέλης)