Ολα

/Ολα

Συνδιοργαν. ΠΙΝ

By |

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συνδιοργανωτής στα “ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2017”

Μετά από σχετικό αίτημα της οργανωτικής επιτροπής προς τη Π.Ι.Ν. αποφασίστηκε συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τον Κρόνος Αργυράδων. Μέρος των εξόδων μεταξύ των οποίων μετάλλια, κύπελλα, αφίσες θα καλυφθούν από τη Περιφέρεια Ιονίων. Ετσι το σήμα της ΠΙΝ θα υπάρχει στα μπλουζάκια, αφίσες και πανό των ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΩΝ για […]

Αναθεωρημένη Προκήρυξη έκδοση 1.1

By |

“ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2017” Αναθεωρημένη Προκήρυξη έκδοση 1.1

Μετά την απόφαση για συνδιοργάνωση από τη Περιφέρεια Ι.Ν, των παρατηρήσεων από μέλη της οργανωτικής  επιτροπής και την ανάγκη ορθογραφικών διορθώσεων του κειμένου, προέκυψε η αναθεώρηση της προκήρυξης των αγώνων έκδοση 1.1.

Διαθέσιμη σε όλους στο ακόλουθο link.