Ένας από τους στόχους που έβαλε η οργανωτική επιτροπή στα φετινά «Καββαδίεια 2017», είναι η διάσωση της κοινοτικής βιβλιοθήκης που στεγάζεται στο πρώτο όροφο του πρώην κοινοτικού  γραφείο, οίκημα που κληροδότησε ο αείμνηστος Τηλέμαχος Καββαδίας.

Η κοινοτική βιβλιοθήκη απαρτίζεται επί το πλείστον από βιβλία ιατρικής, παιδαγωγικής, αθλητισμού, προσκοπισμού, λογοτεχνίας,  χειρόγραφα, εφημερίδες και πολλά άλλα από το προσωπικό αρχείο του Τηλέμαχου το οποίο κληροδότησε εξ’ολοκλήρου με τη διαθήκη του στη νεολαία των Αργυράδων το 1956.

Ο Τηλέμαχος προσδοκούσε ότι τη δωρεά του σπιτιού του για τη λειτουργία κοινοτικού γραφείου και βιβλιοθήκης, ένδειξη ύψιστης ανιδιοτελούς προσφοράς και αγάπης για τη γενέτειρά του, να αποτελέσει πυρήνα για την ίδρυση Πνευματικού Κέντρου. Με παρόμοια αισθήματα ορμώμενος ένας άλλος αργυραδίτης ο Νικόλαος Καββαδίας χρηματοδότησε την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Αργυράδων.

Κινούμενοι με τις ίδιες αξίες της ανιδιοτέλειας και της προσφοράς που χάραξε ο Τηλέμαχος και ο Νικόλαος οργανώσαμε κατ’αρχήν τα «Καββαδίεια 2017» και κατόπι ταχθήκαμε στην υλοποίηση του οράματος του Τηλέμαχου.

Σε πρώτο στάδιο μετά από αυτοψία στη βιβλιοθήκη μαζί με το πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Μίτσουλη Σπύρο διαπιστώσαμε ότι το αρχείο βρίσκεται σε κίνδυνο ολικής καταστροφής από τα τρωκτικά, τα πουλιά, τα παράσιτα, την υγρασία και τη βροχή.

Σε δεύτερο στάδιο συμβουλευτήκαμε τους καθηγητές του τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κκ. Μεταλληνό Δημήτριο και Καββαδία Αλεξάνδρα ζητώντας τη βοήθειά τους για τη διάσωση του υλικού. Οι ίδιοι δέχτηκαν με μεγάλη ευχαρίστηση να μας βοηθήσουν και καθοδηγούν έκτοτε τη προσπάθεια διάσωσης και αρχειοθέτησης ολόκληρου του υλικού. Διόρισαν την Ανδριάνα Πανδή (του Μπελότη) φοιτήτρια του τμήματος, υπεύθυνη αρχικά για το πακετάρισμα και τη μεταφορά όλου του υλικού από τη Βιβλιοθήκη προς άλλο ασφαλή χώρο.

Το χέρι βοηθείας του «πανταχού παρών» Παπά- Αριστείδη Κουλούρη απλώθηκε ως «από μηχανής θεός» και βρέθηκε χώρος κατάλληλος για τη προσωρινή φύλαξη του υλικού. Πάνω από 170 κούτες μαζεύτηκαν και μεταφέρθηκαν από εθελοντές στα κελιά της Αγίας Τριάδας.

Στο επόμενο στάδιο οι καθηγητές Μεταλληνός και Καββαδία, όρισαν τις φοιτήτριες του τμήματος, τη δική μας Ανδριάνα μαζί με τις Σάρα Μιχαέλα Μπέλλου και Σελβέρ Σαλή Ογλού να εκπονήσουν τη πτυχιακή τους εργασία με τίτλο «Αρχειονομική προσέγγιση και ταξινόμηση του ανενεργού ιδιωτικού αρχείου του Τηλέμαχου Καββαδία». Τα κορίτσια δουλεύουν με ζήλο από τις αρχές του Οκτώβρη στο καθαρισμό και την αρχειοθέτηση του σπουδαίου υλικού. Δηλώνουν εντυπωσιασμένες τόσο από το αρχείο όσο και από τον άνθρωπο Τηλέμαχο που διαδραμάτισε όπως φαίνεται σημαντικό ρόλο στα αθλητικά δρώμενα της εποχής του. Το αρχείο βέβαια χρειάζεται φροντίδα, μέρος του οποίου είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση.

Όσο τα κορίτσια του πανεπιστημίου δουλεύουν, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη κατάσταση του κτηρίου της βιβλιοθήκης ώστε να μπορέσει να δεχτεί το αρχείο του Τηλέμαχου σύντομα στο φυσικό του χώρο με ασφάλεια.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Αλέξανδρος Β. Καββαδίας
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος