Ο χάρτης του αγώνα 1 χλμ (800 μέτρα) των Καββαδίειων και το υψομετρικό διάγραμμα.