Βίντεο από το φίλο μας Γιώργο Διαμαντή τον οποίο ευχαριστούμε για τη συνεισφορά του.

Ένα μικρό αθλητικό βίντεο από την εκδήλωση Αγώνας Δρόμου ‘Καββαδίεια 2015’ που έγινε την 16-8-2015 στους Αργυράδες Κέρκυρας.Εδώ από την άφιξη των Αθλητών στην όμορφη πλατεία της Παναγίας της Οδηγήτριας με τους Εθελοντές(πορτοκαλί μπλουζάκια) να τους κατευθύνουν και την Επιτροπή αγώνων να καταγράφει την σειρά άφιξης των Αθλητών.Σε κάθε άφιξη αθλητή σήμαινε η καμπάνα της εκκλησίας.Επίσης μικρή περιφορά της κάμερας σε κάποια σημεία της πλατείας και που κάποιοι θα ..αναγνωρίσουν τα ..Πρόσωπά τους !ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2013, Βιντεο από το Σπύρο Σουρβίνο